Política privacitat

CONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), l’informem que les seves dades personals són incorporades en un fitxer del centre Residència Universitària Vila Nova de la Fundació Fèlix Llobet Nicolau (G08262438) i tractades amb les següents finalitats:

  • Gestió comercial i administrativa.
  • Prestació del pre-servei contractat (reserves) i/o del servei contractat (servei de residència universitària) i la seva facturació i cobrament.
  • Respondre les seves consultes i peticions d’informació.
  • Organització i enviament d’informació relativa a la reserva o prereserva i la relació.
  • Organització i enviament d’informació relativa als serveis contractats.

La Fundació Fèlix Llobet Nicolau es compromet a tractar les seves dades sota la més estricta reserva i confidencialitat. Per exercir els drets d’accés, portabilitat, rectificació, supressió, limitació i oposició previstos a la Llei pot enviar una carta a: Residència Universitària Vila Nova, Rambla Exposició, 41, 08800, Vilanova i la Geltrú, indicant “Ref. Protecció de dades” o un correu electrònic a info@residenciavilanova.cat

El tractament s’efectua de conformitat amb el que disposa el RGPD i la seva base jurídica és el propi contracte entre vostè i la nostra empresa. Les dades proporcionades es conservaran durant tot el temps en què subsisteixi la relació i fins i tot després, de forma indefinida amb finalitat d’arxiu i mentre en subsisteixi un interès mutu, o fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades de la relació.

Les dades podran ser cedides a entitats bancàries per efectuar gestions de cobrament de serveis contractats així com a terceres entitats a qui pugui encarregar-se la gestió comptable, la tributària i la de compliment d’obligacions de tipus fiscal o de seguretat social. Llevat de l’anterior i dels casos en què hi hagi una obligació legal, les dades no se cediran a tercers sense previ consentiment i no seran transferides a tercers països.

Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant les seves dades personals, i per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris, acreditant la seva identitat i remetent una carta a: Residència Universitària Vila Nova, Rambla Exposició, 41, 08800, Vilanova i la Geltrú, indicant “Ref. Protecció de dades” o un correu electrònic a info@residenciavilanova.cat. Igualment podrà exercir els drets d’oposició, limitació en el tractament i portabilitat previstos en el RGPD. Té vostè el dret a presentar una reclamació davant l’AEPD en el cas que consideri que s’infringeixen els seus drets de protecció de dades (Reglament UE 2016/679, de 27 d’abril de 2016).