Condicions

PROCEDIMENT PER REALITZAR LA SOL·LICITUD I RESERVA DE PLAÇA A LA RESIDÈNCIA

 1. Omplir i enviar el formulari de reserva que trobareu en la pàgina de reserves. A partir del Gener s’obre el període de sol·licitud de plaça pel curs següent.
 2. Totes les sol·licituds rebudes es registren per odre d’arribada i se’ls i atorga un número, amb el qual es té preferència per poder obtenir plaça i tipus d’apartament.
 3. Un cop et confirmin que tens plaça a la Universitat, que normalment és sobre mitjans de Juliol, pots realitzar la reserva de plaça posant-te en contacte amb nosaltres perquè et confirmem que tens plaça a la Residència. Si passat una setmana de la data d’adjudicació de plaça a la Universitat no t’has posat en contacte amb nosaltres per confirmar o no la plaça a la Residència, perdràs la teva preferència a la llista de sol·licitud de places. Si no se t’adjudica plaça a la Universitat en la primera adjudicació i estàs pendent de la segona adjudicació, posat en contacte amb nosaltres igualment per poder mantenir la sol·licitud.
 4. Per confirmar la plaça s’ha de fer un pagament de 300,00€ i enviar el comprovant per correu electrònic. Aquest pagament va a compte de la fiança. La fiança són dues mensualitats de l’apartament adjudicat

Dades per fer l’ingrés:

 • Compte corrent on ingressar la fiança:

Titular: FUNDACIO FÈLIX LLOBET NICOLAU
número de compte: IBERCAJA, núm.: 2085 8176 85 0330235817

Per fer ingressos des de l’estranger:

codi IBAN: ES55 2085 8176 850330235817
Codi Swift: CAZRES2Z

 1. Documentació necessària, segons el cas, per completar el procediment de reserva:
 • Full de sol·licituddegudament omplert.
 • Còpia del DNI o Passaport.
 • Matrícula conforme s’està estudiant a la a la UPC.
 • Per als estrangers, document acreditatiu conforme participa en un programa de mobilitat de la UPC, expedit per la pròpia UPC.
 • Document SEPA omplert amb les dades del compte corrent bancari on es giraran els rebuts (imprescindible compte espanyol). En cas de no disposar de compte espanyol consultar altres formes de pagament.

 

ADJUDICACIÓ Y DISTRIBUCIÓ DELS APARTAMENTS

Criteris d’adjudicació i distribució de les places dels apartaments:

 • L’adjudicació de plaça i tipus d’apartament es farà per rigorós ordre de recepció de les sol·licituds de reserva per a les peticions de lloguers de 10 mesos. Per a períodes inferiors, exceptuant programes internacionals, caldrà veure la disponibilitat.

Formalització dels contractes:

 • El contracte de lloguer té una durada de 10 mesos, el que dura el curs acadèmic, és a dir, de l’1 de setembre fins el 30 de juny de l’any següent.
 • Els sol·licitants admesos, abans de formalitzar el contracte, abonaran la resta de l’import corresponent de la fiança 15 dies abans de l’ocupació de l’apartament. Aquest pagament pot fer-se a les oficines de la Residència o per transferència bancària.
 • La quantitat pendent d’ingressar serà indicada pel personal de la Residència Vila-Nova.

Renúncies

 • Si teniu una plaça reservada a la residència i heu de cancel·lar-la, només es procedirà a la devolució del import pagat si el motiu de cancel·lació és algun dels següents:
  • No es disposa del tipus d’habitatge sol·licitat.
  • La persona interessada no ha estat admesa a la Universitat i així ho acredita.
  • No es disposa de places.
 • No es retornarà la reserva si la persona interessada deixa d’estar-ho sense causa justificada per l’UPC.

Llista d’espera

 • La residència obrirà una llista d’espera a tots aquells estudiants que hagin presentat sol·licitud i que no hagin estat admesos a la primera llista inicial. Quan s’alliberi una plaça, la Residència ho comunicarà als interessats que estan en llista d’espera. Per aquest motiu us preguem que especifiqueu en el full de la sol·licitud tots aquells telèfons o correus electrònics on us puguem localitzar durant el mes d’agost.

Descarregar les condicions en PDF.

 

Reglament de Règim Interior de la Residència Universitària VILA NOVA