Condicions

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER FORMALITZAR LA SOL·LICITUD DE RESERVA D’ALLOTJAMENT

Per formalitzar la sol·licitud es requerirà, segons el cas, la documentació següent:

 •  Full de sol·licitud degudament omplert.
 •  Còpia del DNI o Passaport.
 • Matrícula conforme s’està estudiant a la UPC.
 • Per als estrangers, document acreditatiu conforme participa en un programa de mobilitat de la UPC, expedit per la pròpia UPC.
 • En cas de ser treballador de la UPC, caldrà adjuntar còpia del contracte de treball i última nòmina.
 • Còpia de les dades del compte corrent bancari (imprescindible compte espanyol).
 • Comprovant de l’ingrés bancari de 300 euros en concepte de reserva (en cas de ser admesos aquesta quantitat anirà a compte de la fiança definitiva).

Us recordem que la sol·licitud es pot enviar bé a través de la nostra pàgina web www.residenciavilanova.cat, per correu electrònic, o bé lliurant-la personalment a les nostres oficines. La resta de la documentació ens l’haureu de fer arribar per correu electrònic o entregant-la personalment a les nostres oficines.

Dades per fer l’ingrés:

 • Compte corrent on ingressar la fiança:

Titular: FUNDACIO FÈLIX LLOBET NICOLAU
número de compte: IBERCAJA, núm.: 2085 8176 85 0330235817

Per fer ingressos des de l’estranger:

codi IBAN: ES55 2085 8176 850330235817
Codi Swift: CAZRES2Z

ADJUDICACIÓ I DISTRIBUCIÓ DELS APARTAMENTS

Criteris d’adjudicació i distribució de les places dels apartaments:

 • L’adjudicació de l’habitatge es farà per rigorós ordre de recepció de les sol·licituds de reserva per a les peticions de lloguers de 10 mesos. Per a períodes inferiors, exceptuant programes internacionals, caldrà veure la disponibilitat.

Formalització dels contractes:

 • El contracte de lloguer té una durada de 10 mesos, el que dura el curs acadèmic, és a dir, de l’1 de setembre fins el 30 de juny de l’any següent.
 • Els sol·licitants admesos, abans de formalitzar el contracte, abonaran la resta de l’import corresponent de la fiança 15 dies abans de l’ocupació de l’apartament. Aquest pagament pot fer-se a les oficines de la Residència o per transferència bancària.
 • La quantitat pendent d’ingressar serà indicada pel personal de la Residència Vila-Nova.

Renúncies

 • Si teniu una plaça atorgada a la residència i heu de renunciar-hi cal que ens ho féu saber amb un mes d’antelació. No oblideu que altres companys/es es troben en llista esperant alguna vacant i és molt important que ho sabem el més aviat possible.
 • Es procedirà a la devolució de la reserva en el cas que no es pugui atendre la sol·licitud per algun d’aquests motius:
  • No es disposa del tipus d’habitatge sol·licitat.
  • La persona interessada no ha estat admesa per la Universitat i així ho acredita.
  • No es disposa de places.
 • No es retornarà la reserva si la persona interessada deixa d’estar-ho sense causa justificada per l’UPC.

Llista d’espera

 • La residència obrirà una llista d’espera a tots aquells estudiants que hagin presentat sol·licitud i que no hagin estat admesos a la primera llista inicial. Quan s’alliberi una plaça, la Residència ho comunicarà als interessats que estan en llista d’espera. Per aquest motiu us preguem que especifiqueu en el full de la sol·licitud tots aquells telèfons on us puguem localitzar durant el mes d’agost.

Descarregar les condicions en PDF.

 

Reglament de Règim Interior de la Residència Universitària VILA NOVA